OEM

Samarbeta

Vi utvecklar och producerar våra produkter med det ändamålet att kunna uppfylla såväl brukarens som vårdarens behov i alla miljöer och situationer – och på samma sätt är vi även inställda på att till 100 % uppfylla de behov du har som tillverkare.

Vårt nytänkande inom kvalitetstillbehör till rullstolar har resulterat i en rad produkter som utan tvekan kan vara ett värdefullt supplement till ditt produktprogram. Härigenom får du som tillverkare möjligheten att snabbt och enkelt kunna marknadsföra nya produkter och därmed höja lönsamheten.

Vi föreslår att du bläddrar i vår nya produktkatalog, där hela vårt tillbehörssortiment presenteras. Här finner du information om våra drivaggregaten till manuella rullstolar, hjul, drivringar samt övrigt tillbehör. Adaptrar kan i dag levereras till de flesta rullstolsmodeller på marknaden, men skulle du vare i behov av en annan lösning hjälper vi dig med detta.

Väcktes din nyfikenhet? Kontakta oss!